homemade homage

>> 20130327


Homemade homage a Hendrik Kerstens i a La Veronal, fet en 5 minuts amb una bossa de plàstic massa petita i sense la llum adequada.

Read more...

La dona vinguda del futur

>> 20130309


Col·laboració amb Lyona i Marc Torrent.

Read more...

why are you here?

tell me.

in case you wonder why i used this crappy colors

Template modified from 'sunset', originally by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP